How financial reports perceived by the board members

Suat Teker, Salih Kayikcioglu
2019 Pressacademia  
Purpose- The increasing number of professional executives on the boards of directors and the increasingly difficult competitive market conditions encourage to boost both the performance of the company and the performance of the executives. Methodolog-Analytics of financial statements is examined to serve the needs of board of director. Findings-Financial reports, which are deemed company performance outputs for the board of directors and other stakeholders, may contain deceptive or guiding
more » ... ive or guiding data. In order to show the company performance better than it is; misleading and guiding accounting methods may be used in financial reports, income and expenses may be shifted between reporting periods and transactions open to interpretation may be interpreted without objectivity and recorded in accounting records. Conclusion-In this study, from the point of view of the board of directors, issues that may raise awareness against misleading and directive financial reporting are highlighted. Amaç-Yönetim kurullarında daha çok sayıda profesyonel yöneticilerin yer almaya başlaması ve rekabetçi piyasa koşullarının her geçen gün zorlaşması, hem şirket performansını hem de yöneticilerin kendi performanslarını olduğundan daha iyi göstermeye teşvik etmektedir. Yöntem-Yönetim kurulu üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, finansal tabloların analitik incelemesi yapılmıştır. Bulgular-Yönetim kurulları ve diğer paydaşlar için şirket performans çıktıkları olarak değerlendirilen finansal raporlar, aldatıcı veya yönlendirici veriler içerebilmektedir. Şirket performansının olduğundan daha iyi gösterilebilmesi için; finansal raporlarda yanıltıcı ve yönlendirici muhasebe yöntemler kullanılabilir, gelir ve giderler raporlama dönemleri arasında kaydırılabilir ve yoruma açık işlemler objektiflikten uzak yorumlanarak muhasebe kayıtlarına geçirilebilir. Sonuç-Bu çalışmada yönetim kurulu üyelerinin bakış açısıyla, yanıltıcı ve yönlendirici finansal raporlamaya karşı farkındalık yaratabilecek hususlara dikkat çekilmektedir. Anahtar Kelimler: Yönetim kurulu, mali raporlar, mali tabloları makyajlama, yönetici performansı, şirket performansı. JEL Kodları: M10, M20, M40
doi:10.17261/pressacademia.2019.1142 fatcat:exfpgg4wtrcc3flkss2mkxa7vu