Coal Industry in China

Dai He-Wu, Ouyang Yuan, Pan Hui-Zheng
1981 Journal of the Fuel Society of Japan  
doi:10.3775/jie.60.9_742 fatcat:y4bm7jdotvhilihv6w6wuujgr4