The formation of business elite in Central European countries
Формування бізнес-еліти в країнах Центральної Європи

O. A. Rakhmanov, Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Ukraine 12, Shovkovychna Str., Kyiv, 01021,Ukraine
2011 Ukrainian society  
СОЦІОЛОГІЯ УДК 316.34/35 О.А. Рахманов, канд. соціол. наук Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ЕЛІТИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ У статті проаналізовано процес формування бізнес-еліти в країнах Центральної Європи. Допущення іноземних інвесторів до масової приватизації державної власності зумовило феномен "капіталізму без капіталістів". Рушійними силами реформування економіки стали технократи та інтелектуали, оскільки вплив номенклатури був
more » ... оменклатури був обмеженим. Нечисленна верства місцевих власників великого капіталу сформувалася внаслідок підприємницької діяльності, розвиваючи переважно нові для постсоціалістичних економік сектори. Ключові слова: бізнес-еліта, приватизація, власники великого капіталу. Проведення ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах відрізняється не тільки часом та глибиною, але й способами зміни форми власності на державні підприємства. Стрімкий процес зміни форми власності в країнах Центральної Європи та залучення до нього широких мас населення сприяло соціальній легітимації масової приватизації. Разом із цим постсоціалістичні перетворення зумовили динаміку соціальної структури, в результаті чого виникли нові економічні еліти. Перехід від соціалізму до капіталізму в Центральній та Східній Європі має різні наслідки в утворенні бізнес-еліт. Якщо в Україні та Росії внаслідок тіньової приватизації виник великий приватний бізнес, то країни Центральної Європи, насамперед Чехія, Угорщина та Польща, вирізняються нерозвиненістю класу капіталістів та засиллям транснаціонального капіталу. Причини цього феномену, на перший погляд, криються в особливостях проведення масової приватизації. Однак неабияку роль у цьому зіграли ще й особливості формування та рекрутації економічних еліт центральноєвропейських країн, їхніх цінностей та способів створення власного бізнесу. Виявлення цих особливостей, з одного боку, дозволить показати відмінності трансформаційної практики України, з іншого -дасть змогу зрозуміти причину формування верстви власників великого капіталу в Україні. Постсоціалістичні перетворення в країнах Центральної Європи (Чехії, Угорщині та Польщі) вирізнялися стартовими умовами. Нетривале, порівняно з пострадянськими республіками, існування соціалістичного устрою та прагнення повернутися в європейський простір штовхали ці суспільства до швидкого розриву із соціалістичним минулим. В економіках цих країн навіть за умов
doi:10.15407/socium2011.01.031 fatcat:dlkurygpvjchzawz7tnyaoppwm