Formaliserade möten, tidigarelagda val. Reflektioner kring gymnasieutredningens syn på övergång från skola till arbetsmarknad

Fredrik Hertzberg
2008 Utbildning & Demokrati  
doi:10.48059/uod.v17i1.872 fatcat:oaejvxy3ijetdnkmwcq4zv25uy