INVESTIGATION OF CHANGES IN THE COMPOSITION, STRUCTURE AND DISPERSION OF CHROMIUM CARBONITRIDE DURING STORAGE AND HEATING IN GAS MEDIA

I. V. Nozdrin, L. S. Shiryaeva, V. V. Rudneva, G. V. Galevsky
2015 Izvestiya Visshikh Uchebnykh Zavedenii Chernaya Metallurgiya = Izvestiya Ferrous Metallurgy  
doi:10.17073/0368-0797-2014-2-33-40 fatcat:4clculapvja3nn7dca466nbohy