Kết quả phẫu thuật bệnh lý phồng và lóc động mạch chủ

Nguyễn Sinh Hiền, Nguyễn Thái Minh, Lê Quang Thiện
2020 Tạp chí Phẫu thuật và Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam  
Hồi cứu 32 hồ sơ bệnh nhân phồng và/hoặc lóc động mạch chủ được phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Hà Nội t 1/2015 đến tháng 6/2016. 32 bệnh nhân được phẫu thuật với 46,9 phồng động mạch chủ, 53,1 lóc động mạch chủ. Tuổi trung bính 52,8± 14,1, tỉ lệ nam/nữ 2,2/1.Thời gian cặp ĐMC trung bính là 125,4 ± 47,6 phút, thời gian chạy máy trung bính là 173,0 ± 57,6 phút. Phẫu thuật Bentall được thực hiện phần lớn chiếm 43,8 . Tỷ lệ tử vong trong 30 ngày là 12,5 . Chảy máu phải mổ lại 18,8 , tổn thương thần
more » ... , tổn thương thần kinh sau mổ chiếm 18,8 .
doi:10.47972/vjcts.v15i.158 fatcat:xstyu4rcevf4zo6bo5pzgip27y