Lakásjellemzők Nyíregyházán 2012

2014 Acta Medicinae et Sociologica  
The third survey done "Nyíregyháza quality of life -household panel" study (hereinafter referred to as panel study) in 2012. Data on the housing had to be considered when analyzing the structural condition into account that the housing stock is a slight change our town and in the country as well. In fact, there is hardly any growth in the housing stock is characterized by the relative recorded in 2008 and 2010 data in Nyíregyháza in 2012. No changes to the ownership structure draws attention to
more » ... the still limited number of rental housing in the city. The existing rental housing especially in poor districts carry the characteristics of poverty housing. Bevezetés A harmadik adatfelvétel történt meg "Nyíregyháza életminősége -háztartáspanel" vizsgálatban (továbbiakban: panel vizsgálat) 2012-ben. A lakásokra vonatkozó elemzésekor számításba kellett venni azt a strukturális körülményt, miszerint a lakásállomány az országban és városunkban is kis mértékben változik. Tény, hogy alig tapasztalható növekedés jellemzi a lakásállományt a 2008-ban és 2010-ben felvett adatokhoz képest Nyíregyházán. Éppen e miatt a lakónépes-
doi:10.19055/ams.2014.5/12-13/7 fatcat:w22udysea5en3bhmfj3vzhh2re