PROBLEMY ZWIĄZANE Z WŁAŚCIWYM FUNKCJONOWANIEM POJAZDÓW W SIŁACH ZBROJNYCH RP

Robert SOSNOWICZ, Maciej DORCZUK, Przemysław WACHOWIAK
2014 Journal of Science of the Gen Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces  
Artykuł wpłynął do redakcji 30.12.2012 r., Zweryfikowaną i poprawioną wersję po recenzjach i korekcie otrzymano w styczniu 2014 r. © Zeszyty Naukowe WSOWL Praca przedstawia wybrane problemy dotyczące poszczególnych faz istnienia pojazdów w Siłach Zbrojnych RP, takich jak: potrzeby, projektowanie i konstruowanie, wytwarzanie oraz eksploatacja. Słowa kluczowe: pojazdy wojskowe, fazy istnienia pojazdu, wymagania, projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie, eksploatacja WSTĘP W SZ RP użytkuje się
more » ... ne pojazdy. Do zastosowań niemilitarnych wykorzystuje się pojazdy, które są ogólnodostępne, np. samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe ogólnego przeznaczenia i specjalne, koparki, spycharki itd. Jednak do typowych zastosowań militarnych wykorzystuje się pojazdy przeznaczone do realizacji określonych zadań bojowych. Przykładami takich pojazdów mogą być czołgi, bojowe wozy piechoty, pojazdy artyleryjskie oraz pojazdy specjalne, takie jak wozy dowodzenia, rozpoznania, zaminowania, inżynieryjne, wozy zabezpieczenia technicznego, ambulanse. Zgodnie z [3] wszystkie wyżej wymienione pojazdy mają cztery fazy istnienia: potrzeby, projektowania i konstruowania, wytwarzania oraz eksploatacji. Norma ISO/IEC 15288:2008 [2] wyróżnia podział całego cyklu życia produktu na sześć etapów: koncepcja, rozwój, produkcja, użytkowanie, wsparcie i wycofanie. W dalszej części artykułu zostaną opisane cztery fazy istnienia pojazdów zgodnie z [3]. Wynika to z faktu, że mają one decydujący wpływ na właściwości taktyczno-techniczne pozyskiwanych dla SZ RP pojazdów. W SZ RP w przypadku pojazdów ogólnodostępnych i przeznaczonych do zastosowań militarnych kupionych poza granicami kraju ma zastosowanie głównie faza potrzeby i eksploatacji. W przypadku pozyskiwania pojazdów do zastosowań militarnych w kraju występują wszystkie cztery fazy istnienia pojazdów. Summary The article presents some issues concerning the various phases of the existence of vehicles in the Polish Armed Forces, such as needs, design and construction, manufacture and operation.
doi:10.5604/1731-8157.1108199 fatcat:hiekf6necnczzccvnjpsqvalnu