Detection Of Motor Changes In Violin Playing By Emg Signals

Ling-Chi Hsu, Yu-Lin Wang, Yi-Ju Lin, Cheryl D. Metcalf, Alvin W. Y. Su
2014 Zenodo  
[TODO] Add abstract here.
doi:10.5281/zenodo.1416451 fatcat:dku6cow3xfadhjytv4ulyifueq