TARIHI HAFIZA ĆAMILA EF. SILAJDŽIĆA Sažetak

Tarihi Hafiza Ćamila, Ef
2012 Silajdžića 205 ANALI GHB   unpublished
Ovaj rad predstavlja analizu tariha hafiza Ćamila ef. Silajdžića na arapskom jeziku, te odslikava tematiku i stilske posebnosti njegovih tariha. Hafiz Ćamil ef. Silajdžić bio je muderris u Gazi Husrev-begovoj medresi i drugi imam Gazi Husrev-begove džamije. Hafiz Ćamil ef. Silajdžić ostavio je dubok trag i u društvenom životu i u odgojno-obrazovnom sistemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Osim rada na polju kur'anskih nauka, odnosno kiraeta i tedžvida, hafiz Silajdžić ostavio je veoma
more » ... ć ostavio je veoma vrijedno književno blago u formi tariha. U ovom radu analizirane su stilske, formalne i sadržajne osobenosti Silajdžićevih tariha. Također se daje uvid u objavlje-ne i, što je vrednije, u neobjavljene tarihe hafiza Ćamila ef. Silajdžića. Poseban fokus rada jeste analiza intertekstualnih veza Silajdžićevih tariha s kur'anskim tekstom.
fatcat:ekxoadc2nbb4hhz3kghs4g4cs4