Wykorzystanie metodyki tzw. lejka paradygmatu do analizy wiedzy na temat konsumpcji kolaboratywnej i jej uwarunkowań

Agnieszka Małecka, Maciej Mitręga
2018 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: Badania marketingowe to nie tylko badania podejmowane na rzecz praktyki biznesowej, ale również służące rozwojowi nauki o marketingu. Nawiązując do tego drugiego aspektu badań marketingowych, w niniejszym artykule przedstawiona zostanie metodyka tzw. lejka paradygmatu, która pozwala dokonać systematycznego przeglądu literatury i wskazać stan rozwoju wiedzy w określonej problematyce badawczej. Jako egzemplifikacja posłuży problematyka konsumpcji kolaboratywnej i jej uwarunkowań.
more » ... t to obiecujący i ważny społeczno-ekonomicznie kierunek badań we współczesnych naukach ekonomicznych, a w marketingu w szczególności. Przeprowadzona analiza wskazuje na to, że ten kierunek badań znajduje się jeszcze we wczesnym stadium rozwoju, co tworzy perspektywy dla kolejnych badań empirycznych i koncepcyjnych.
doi:10.15611/pn.2018.525.08 fatcat:viypsi63jvbzlgnxoj4aocg6l4