The forms of time as an approximation to its complex nature
Репрезентация сложной природы времени через его формы

Alena V. Popova
2016 Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta Filosofiya Sotsiologiya Politologiya  
doi:10.17223/1998863x/34/20 fatcat:o6qdi6yolnb35jiw23co2n3yom