Az optimista EPS előrejelzési hiba viselkedéstani okai. Az EPS előrejelzések vizsgálata magyar és osztrák viszonylatban [thesis]

Erika Jáki
Jáki Erika: Az optimista EPS előrejelzési hiba viselkedéstani okai 2012 1 Köszönetnyilvánítás Elsősorban köszönetet mondok témavezetőmnek, Virág Miklósnak, aki a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozások Pénzügyei tanszék tanszékvezetője és egyetemi tanár. Nagy bizalommal volt irántam, hagyott szabadon gondolkozni, dolgozni a témám kidolgozásában, továbbá témámnak megfelelő feladatok kidolgozásával bízott meg PhD tanulmányaim kezdete óta. Külön köszönet férjemnek, Walter Györgynek, aki a
more » ... ynek, aki a Commerzbank Magyarország Vezérigazgató helyettese, és aki bíztatott a téma pszichológiai irányú vizsgálatára, és számtalanszor olvasta el anyagaimat, és segített értékes kritikáival. Köszönöm Zoltayné Paprika Zitának, aki a Budapesti Corvinus Egyetem Döntéselmélet tanszék tanszékvezetője, egyetemi tanár, hogy irányt mutatott a téma döntéselméleti kognitív gondolkodásbeli feldolgozásában. Köszönöm Hámori Balázsnak, aki a Budapesti Corvinus Egyetem Összehasonlító Gazdaságtan tanszék vezetője, akitől többek között az évente megrendezett szegedi gazdaságpszichológiai konferencián is értékes kritikákat kaptam. Köszönöm Berlinger Edinának, aki a Budapesti Corvinus Egyetem Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék tanszékvezetője és egyetemi docens, hogy a téma pénzügy tudomány oldali megmérettetésére adott többször lehetőséget és bíztatást a folytatáshoz. Köszönöm Füstös Lászlónak, a MTA Tudományos tanácsadójának, az empirikus vizsgálat statisztikai szempontú véleményezését. Továbbá köszönöm Varga Péternek, hogy segített az adatgyűjtésben. Neulinger Ágnesnek, aki Budapesti Corvinus Egyetem Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszéken egyetemi adjunktus, az empirikus vizsgálatokban nyújtott nagyon sok segítségért. Gyurcsik Attilának, aki a Concorde Értékpapír Zrt. telekommunikáció és bankszektor elemzője, hogy az empirikus eredmények értékelését segítette, kollégáimnak, akik támogattak a téma feldolgozásában cikkekkel, anyagokkal, előadásaim figyelemmel kisérésével és kritikákkal. Végül, de mindenekelőtt, köszönet családomnak türelmükért és támogatásukért. Jáki Erika: Az optimista EPS előrejelzési hiba viselkedéstani okai 2012 2 Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás ___________________________________________________ 1 Ábrajegyzék _________________________________________________________ 5 Táblázatjegyzék_______________________________________________________ 7 Előszó ______________________________________________________________ 9 Bevezetés __________________________________________________________ 10 1 Fejezet Szakirodalmi áttekintés és fogalmi háttér ______________________ 18 1.1 A racionalitás és a racionális viselkedés ________________________________ 18 1.1.1 A normatív döntéselméleti irányzat ________________________________________ 19 1.1.2 A leíró döntéselméleti irányzat ____________________________________________ 22 1.1.3 Összefoglalás __________________________________________________________ 25 1.2 Az EPS előrejelzés definíciója ________________________________________ 26 1.2.1 Információforrások, módszerek az EPS előrejelzés készítéséhez __________________ 26 1.2.2 Az elemzők: sell-side, buy-side ____________________________________________ 28 1.2.3 Az EPS előrejelzések fontossága ___________________________________________ 29 1.2.4 Összefoglalás __________________________________________________________ 29 1.3 A túltervezés: definíció, empirikus bizonyítékok, szakirodalomban ismertetett okok ________________________________________________________________ 30 1.3.1 A túltervezés empirikus bizonyítékai________________________________________ 31 1.3.2 A túltervezés lehetséges okainak szakirodalomi áttekintése _____________________ 37 1.3.3 Összefoglalás __________________________________________________________ 43 2 Fejezet A túltervezés viselkedéstani okainak bemutatása és strukturálása __ 45 2.1 A rózsaszín világkép ________________________________________________ 46 2.1.1 A túlzott önbizalom _____________________________________________________ 47 2.1.2 A túlzott optimizmus, avagy az optimista jövőkép _____________________________ 50 2.1.3 Miért gondoljuk, hogy a kudarcok csökkentik az optimizmust, vagy az önbizalmat? __ 52 2.1.4 A lelki immunrendszer: Miért nem csökken az optimizmus és az önbizalom? _______ 55 2.1.5 Az optimizmus előnyei ___________________________________________________ 62 3.3.1 A szisztematikus optimizmus H1, H2 és H3 vizsgálata _________________________ 140 3.3.2 A válság, mint negatív információ és bizonytalansági tényező -H4 és H5 _________ 151 3.3.3 Az információ súlyozása, EPSt-1 hatása az EPS előrejelzési hibára: H6 és H7 ______ 156 3.4 Konklúzió _______________________________________________________ 163 Hivatkozások jegyzéke _______________________________________________ 167 Témában írt saját művek _________________________________________________ 179 Témában tartott konferencia előadások _____________________________________ 179 Mellékletek ________________________________________________________ 181 1 Melléklet -Pénzügyi túltervezést magyarázó kognitív gondolkodási okok rendszerezése a legfontosabb szakirodalmak bemutatása __________________ 182 Jáki Erika: Az optimista EPS előrejelzési hiba viselkedéstani okai 2012 4 2 Melléklet -Képességek túlértékelése kutatások ______________________ 185 2.1 Dunning, Meyerowitz, Holzberg, (2002) vizsgálata ______________________ 185 2.2 Camerer és Lovallo (1999) vizsgálata _________________________________ 185 3 Melléklet -Lehorgonyzás hatását bizonyító kísérletek _________________ 187 4 Melléklet -Konjunktív és diszjunktív események félreértelmezésének bizonyítása ________________________________________________________ 189 5 Melléklet -Adatbázis ____________________________________________ 190 6 Melléklet -Raiffeisen és Erste Bank tény EPS értékei 2003-2007 közötti időszakban ________________________________________________________ 193 7 Melléklet -EPSerr hisztogram _____________________________________ 194 8 Melléklet -Capstaff et al. függő és független változója _________________ 195 9 Melléklet -Szerző függő és független változója _______________________ 196 10 Melléklet -Bizonytalanság (időhorizont) növekedésének hatása az EPSerr-ra _
doi:10.14267/phd.2013002 fatcat:jamzgpqn6zh7zcuhujb4clrpv4