Supplementary document for Controlled synthesis and photoluminescence properties of Bi2SiO5:Eu3+ core-shell nanospheres with an intense 5D0→7F4 transition - 4976622.pdf

Dongxun Chen, SHIHAI MIAO, Yanjie Liang, Weili Wang, Shao Yan, Jianqiang Bi, Kangning Sun
2021 figshare.com  
Supporting Information
doi:10.6084/m9.figshare.13448387.v2 fatcat:6imco6luefa2xffgf4ap66oaaq