Efektywność techniczna gospodarstw mlecznych w Polsce w latach 2009-2011 / Technical efficiency of dairy farms in Poland in 2009-2011

Michał Świtłyk
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Artur Grabowski: Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze sportu profesjonalnego / Freedom of business activity in the area of professional sport .
doi:10.15611/pn.2016.450.48 fatcat:3d7msebqdjhkrjrc7wfcxsbemy