POSTAWY SAMORZĄDOWCÓW WOBEC DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Krzysztof Andruszkiewicz, Maciej Schulz
2016 Studia i Prace WNEiZ  
doi:10.18276/sip.2016.43/2-01 fatcat:ejjbmzigwbcpzbzv4erzwsrbnq