Investigation of mechanical properties of multilayer carbon nanotubes

Yuri Belov, Eugeniy Vershinin, Deins Govorov, Boris Loginov, Alexander Ponomarev
2013 Nauka i Obrazovanie  
doi:10.7463/0213.0533309 fatcat:awbddm2s6rcazckz36dwckb3hu