NATIONAL AND REGIONAL CHARACTERISTICS OF UNEMPLOYMENT IN SERBIA
A MUNKANÉLKÜLISÉG NEMZET- ÉS REGIONÁLIS-GAZDASÁGI SAJÁTOSSÁGAI SZERBIÁBAN

Zoltán Takács
2010 DETUROPE  
Kivonat Szerbia 2009-ben, az átmeneti időszak majdnem teljes lezárását követően kétszámjegyű munkanélküliségi rátát tesz a tranzíció sikerének mérlegére. A munkanélküliség csökkentése, illetve a foglalkoztatás növelése általános stratégiai fejlesztési prioritás kell, hogy legyen, a gazdasági reformok, az általános gazdasági légkör, és a külföldi tőkebefektetések problémájának integrált megoldásával. A gazdasági aktivitások felülvizsgálata során egy új társadalom-gazdasági formáció kialakulása
more » ... zben, nélkülözhetetlen a gazdasági térszerkezet változásaiból kiindulni. Az Európai integrációs távlatok a hazai termelés és versenyképesség további kérdéseit vetik föl. Kétségtelen, hogy a szerkezeti munkanélküliség jelei a munakerőpiac mind erősebb behatásai miatt egyre kifejezettebbek, ugyanis a munkaerő iránti kereslet és kínálat nem találkozik egymással. Országunk EUs ambícióit mérlegelve, a Schengen-t követő időszakban feltételezhetjük, hogy a munkaerőmobilitás növekedni fog, emigrációs motívumok is meg fognak jelenni. Kiegészítő -túlélési megoldásként megmarad a feketegazdaság. Határozott bizonyítást nyer a tény, hogy a foglalkoztatás, munkanélküliség problémája csak is regionális és lokális szinteken tud hatékony megoldásokat felmutatni, mégsem történik valós regionális-lokális érdekérvényesítés. Ennek oka a hatásköri, decentralizált hatalmi struktúra hiánya, ahol továbbra is a központi hatalmi szerv delegálásával történnek (a lokális szintek felé idézett) különböző foglalkoztatáspolitikai intézkedések.
doi:10.32725/det.2010.016 fatcat:rx7vfe3mrrctndt2omoywxblc4