Evaluation of damage of polymeric toecaps used in protective footwear – case study
Ocena uszkodzen polimerowych podnoskow stosowanych w obuwiu ochronnym – studium przypadku

Paulina Kropidlowska, Emilia Irzmanska, Magdalena Jurczyk-Kowalska
2019 Polimery  
Streszczenie: Oceniano uszkodzenia polimerowych podnosków stosowanych najczęściej w obuwiu ochronnym, dostępnym w handlu. Badania laboratoryjne obejmowały wytrzymałość na obciążenie ściskające standardowe i niestandardowe występujące w rzeczywistych warunkach pracy. Z wykorzystaniem analizy mikroskopowej oceniano strukturę materiałów podnosków poddanych testom odporności na ściskanie. Wyniki badań wskazują, że polimerowe podnoski nie ulegają uszkodzeniom pod wpływem zarówno standardowego (10,
more » ... kN), jak i niestandardowego (20 kN) obciążenia ściskającego. Słowa kluczowe: polimerowe podnoski, obuwie ochronne, wytrzymałość na ściskanie. Abstract: The damages of polymer toecaps most commonly used in commercial protective footwear were assessed. The toecaps were tested in the laboratory using standard compressive loads and a non--standard load that may occur in an actual workplace. By using microscopic analysis, the structure of toecap materials subjected to compression resistance tests was examined. The results of the study indicate that both standard (10 and 15 kN), as well as non-standard (20 kN) loads do not cause mechanical damage in the toecap structure.
doi:10.14314/polimery.2019.7.8 fatcat:r6ygmrvq65g3bnnppalqshx5na