İDEAL GÜÇ AVRUPA: AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEN BİR ÇÖZÜMLEME

E. Münevver CEBECİ
2015 Marmara Avrupa araştırmaları dergisi  
Öz Bu makalenin amacı, Avrupa Birliği (AB) uygulayıcıları (pratisyenleri) ve Avrupa çalışmaları tarafından sürekli olarak üretilen ve yeniden üretilen "ideal güç Avrupa" meta-anlatısını Türkiye örneği üzerinden çözümlemektir. Öne sürülen ana argüman, AB uygulayıcılarının ve araştırmacılarının Birlik ile ilgili olarak inşa etmiş/etmekte olduğu "ideal güç Avrupa" meta-anlatısının, Birliğin dış eylemleri genelinde ve Türkiye ile ilişkileri özelinde geliştirdiği pratikleri meşrulaştırdığıdır.
more » ... AB dış politikası ve hakkında oluşmuş olan akademik yazının post-yapısalcı bir eleştirisini yapmakta, bunu yaparken örneklerini AB-Türkiye ilişkilerinden seçmektedir. Dolayısı ile bu, bir kavramsal yaklaşımın belirli bir örneğe uygulanmasından çok, bir kavramsal yaklaşımın örneklerle ilerletilmesine yönelik olarak yazılmış bir makaledir. Abstract This article aims at deconstructing the ideal power Europe meta-narrative produced and reproduced by European Union (EU) practitioners and European Studies Researchers through the case of Turkey. Its major argument is that the "ideal power Europe" meta-narrative that the EU practitioners and researchers have been constructing legitimize the EU's practice in its external action in general and in its relations with Turkey in particular.
doi:10.29228/mjes.76 fatcat:g7vleokidvhjrkal5zw3jmta3y