Air purification from a mixture VOCs in the pilot-scale trickle-bed bioreactor (TBB)

Rafał Sarzyński, Agnieszka Gąszczak, Daniel Janecki, Grażyna Bartelmus, M. Wzorek, G. Królczyk, A. Król
2017 E3S Web of Conferences  
The removal of vinyl acetate from air streams in a pilot-scale trickle-bed bioreactor (TBB) inoculated with Pseudomonas sp. PCM 2123 strain was studied experimentally. For various gas and liquid flow rates and inlet vinyl acetate concentration ranging from 0.25 to 1.5 g · m -3 the efficiency of the process was tested. For all the operating conditions high elimination capacity was obtained. Abstrakt: Przeprowadzono badania usuwania octanu winylu z gazów odlotowych w instalacji pilotowej
more » ... ra strużkowego zaszczepionego bakteriami Pseudomonas sp. PCM 2123. Badania przeprowadzono dla różnych wartości natężeń przepływu gazu i cieczy oraz przy stężeniach octanu winylu w zakresie od 0,25 do 1,5 g · m -3 . Dla wszystkich warunków operacyjnych uzyskano wysoką wydajność eliminacji zanieczyszczenia. Słowa kluczowe: octan winylu, oczyszczanie powietrza, bioreaktor strużkowy
doi:10.1051/e3sconf/20171902001 fatcat:m4jvdajvqfcqxplqb53aiqhq3u