BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING IJODIY FAOLIYATINI STEAM BAHOLASH TIZIMI ORQALI RIVOJLANTIRISH

Xamidova Diyora
2022 Zenodo  
Ushbu maqolada Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini STEAM baholash tizimi orqali rivojlantirish bilan bir qatorda ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarda kreativlik tushunchasini shakllantirish.
doi:10.5281/zenodo.7292963 fatcat:b6kujhehzva33cucscnjg2inha