ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВНУТРІШНЬООЧНОГО ТИСКУ В РІЗНИХ ВИДІВ ТВАРИН

М. О. Санін
2012 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
Описаний компактний цифровий прилад для вимі-рювання внутрішньоочного тиску (ВОТ) у домаш-ніх та сільськогосподарських тварин. Проведенівиміри на еталонному водному стовпі на здоровихкролях та конях. Були розроблені техніка встанов-лення приладу і вимірювання та вдосконалене про-грамне забезпечення приладу для підвищення точ-ності його показників. Був виготовлений упор длявиміру ВОТ у великих тварин. Метод є неінвазив-ним і не викликає занепокоєння тварин. The digital device for measurement of
more » ... ntraocular pressure(IOP) at house and agricultural animals, and also results ofmeasurements on a reference to water column, on healthyrabbits and horses is described. There was a developed technicsof measurement, and the software of the device for accuracyincrease is improved.
doi:10.31210/visnyk2012.04.29 fatcat:rmct7ywmrrbordloxzvazpmrnu