Zjawiska aerodynamiczne wywołane przejazdem pociągu. Część 3: Oddziaływanie podmuchu

Andrzej Zbieć
2022 Problemy Kolejnictwa  
W cyklu artykułów opisujących zjawiska aerodynamiczne wywołane przejazdem pociągu scharakteryzowano oddziaływania pociągu jadącego z dużą prędkością na sam jadący pociąg, na inne pociągi, na obiekty znajdujące się przy torze oraz na ludzi. Oddziaływanie to może być dwojakiego rodzaju: przez wytwarzane ciśnienie i przez podmuch. Oprócz analizy litera-tury, uwzględniono badania przeprowadzone przez autora. W trzeciej części cyklu opisano charakterystyczne cechy podmuchu oraz jego oddziaływanie na
more » ... otoczenie (w postaci sił działających na obiekty) oraz na infrastrukturę kolejową. Słowa kluczowe: tabor kolejowy, koleje dużych prędkości, zjawiska aerodynamiczne
doi:10.36137/1945p fatcat:mu5kfsd7tzacbcpqa5pdafjczy