Ontwikkelingen in zorginkoop: van inkoop van verrichtingen naar inkoop van zorgbundels

Eric van der Hijden, Sander Steenhuis, Geeske Hofstra, Jeroen van der Wolk, Ward Bijlsma, Jeroen Struijs, Xander Koolman
2019 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken meestal contractafspraken op basis van een vergoeding per verrichting. Dat stimuleert echter volume van zorg in plaats van uitkomsten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker 'bundelinkoop' als bekostiging toe. Dan wordt een bedrag per patiënt afgesproken. We beschrijven wat bundelinkoop is en introduceren de contractelementen. De impact van zorgbundels is dat ze door een andere verdeling van (financiële) verantwoordelijkheden
more » ... sten centraal stellen, schotten doorbreken en innovatie stimuleren. Opschalen van deze methode van zorginkoop vraagt om standaardisatie van de contractelementen en uniformiteit van de bundeldefinitie per aandoening anders nemen de administratieve lasten voor zorgaanbieders toe.
doi:10.5117/mab.93.33441 fatcat:mv2nhtvnnbhcxhd2ghexr35jkq