Αξιολόγηση μηχανικών αισθητήρων υγρασίας εδάφους στο πλαίσιο αποτελεσματικής διαχείρισης άρδευσης καλλιεργειών [article]

Κώστας Λάμπρος, University Of Ioannina
2021
doi:10.26268/heal.uoi.11307 fatcat:xcjl6n3nwngktiyzvg6pzt2lvm