High Temperature Performance of Ni-MH Positive Electrode Added with Na2WO4

TANG Zhi-Yuan, 天津大学化工学院, 天津 300072, School of Chemical Engineering and Technology, Tianjin University, Tianjin 300072, P. R. China, ZHANG Xiao-Yang, LIU Yuan-Gang, LIU Yong
2006 Wuli huaxue xuebao  
doi:10.3866/pku.whxb20060726 fatcat:kven3bbfjjhwhnr5ejncaz62hm