KAroVA İNEKHANESİNDE YAPIlJMA!KTA OLAN DOGU ANADOLU KIRMIZI SIGIRI X MONTAFON (ESMER IRK = BRAUNVİEH MELEZLEMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

ARlTÜRK Emin
1959 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/vetfak_0000001805 fatcat:52evgdnvgzfd5h5phjerpcdz2u