Significance of color doppler ultrasonography in the assessment of pancreatic carcinoma vascular invasion

Tamara Alempijevic, Nada Kovacevic, Dragan Tomic, Srdjan Djuranovic, Miodrag Krstic
2006 Vojnosanitetski Pregled  
Klinički centar Srbije, Institut za bolesti digestivnog sistema, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Beograd Apstrakt Uvod/Cilj. U proceni vaskularne invazije kod obolelih od karcinoma pankreasa poželjno je dobiti što tačniju dijagnostičku informaciju sa što neinvazivnijom metodom. Kolor Dopler ultrazvučni pregled se pokazao kao efikasan metod za određivanje kliničkog stadijuma i adekvatno lečenje bolesnika sa karcinomom pankreasa. Cilj ovog rada bio je analiza senzitivnosti i
more » ... nosti podataka dobijenih kolor Dopler ultrazvučnim pregledom kod bolesnika obolelih od karcinoma pankreasa. Metode. U preoperativnoj proceni 43 bolesnika obolelih od karcinoma pankreasa urađen je kolor Dopler ultrazvučni pregled i nalaz je korelisan sa operativnim nalazom o vaskularnoj invaziji. Krvni sudovi relevantni za resektabilnost malignih neoplazmi pankreasa su portna vena, celijačni trunkus i gornja mezenterička arterija i vena. Bolesnici sa metazama isključeni su iz istraživanja. Rezultati. Komparacijom kolor Dopler ultrazvučnog nalaza i operativnog nalaza dobijena je senzitivnost od 79−93%, a specifičnost između 83−93% za detekciju vaskularne invazije. Zaključak. Kolor Dopler ultrazvučni pregled ima odgovarajuću senzitivnost i specifičnost za procenu vaskularne invazije kod obolelih od karcinoma pankreasa. Kako je kolor Dopler ultrazvučni pregled neinvazivan, nejonizujući i jeftin, a imajući u vidu rezultate našeg i sličnih istraživanja, smatramo primenu ove metode u inicijalnoj preoperativnoj proceni vaskularne invazije kod bolesnika obolelih od karcinoma pankreasa preporučljivom i opravdanom.
doi:10.2298/vsp0610857a pmid:17121376 fatcat:tqiduikemnfsvhcroyjij6vfvi