Clinical and Morphological Diagnosis of Eosinophilic Gastric Enteritis (Literature Review)
Клініко-морфологічна діагностика еозинофільного гастроентериту (огляд літератури)

L. M. Bubyr, Ukrainian Medical Stomatological Academy, 23, Shevchenko St., Poltava 36011, Ukraine, B. M. Fylenko, N. V. Roiko, I. M. Nesina, S. A. Proskurnia
2020 Ukraïnsʹkij žurnal medicini bìologìï ta sportu  
Український журнал медицини, біології та спорту -2020 -Том 5, № 4 (26) ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ Еозинофільний гастроентеритце ідіопатичне запальне ураження шлунково-кишкового тракту, яке характеризується еозинофільною інфільтрацією стінки шлунка та/або кишечника. Клінічні симптоми даного захворювання схожі на інші патології шлунково-кишкового тракту, тому його не діагностували та вважали рідкісним захворюванням. Найбільш ймовірною основною причиною є гіперчутливість 1 типу до їжі та її складових і
more » ... бути пов'язаний з іншими алергічними захворюваннями. Для діагностики актуальними залишаються основні три критерії: наявність тривалої симптоматики захворювання шлунково-кишкового тракту; гістологічні дані про еозинофільну інфільтрацію в одній або декількох ділянках шлунково-кишкового тракту та виключення інших причин еозинофілії. У 70-90% пацієнтів виявляється периферична еозинофілія, що більш виражена при серозному підтипі еозинофільного гастроентериту. Відсутність периферичної еозинофілії є недостатнім критерієм для виключення еозинофільного гастроентериту, тому для встановлення діагнозу еозинофільного гастроентериту, необхідно також використовувати ендоскопічні та гістологічні методи дослідження. Ендоскопічно у шлунку та кишечнику зміни можуть бути відсутніми або виявлятися ознаки хронічного запалення. Крім візуалізації змін слизової оболонки необхідно проводити біопсію як мінімум з п'ятишести ділянок із нормальної та зміненої слизової оболонки. У пацієнтів із симптомами ураження стравоходу та товстого кишечника необхідно брати додаткові зразки біопсії з відповідних ділянок. Гістопатологічне дослідження біопсій шлунка та дванадцятипалої кишки відіграє вирішальну роль у діагностуванні еозинофільного гастроентериту та повинно бути засноване на виявленні еозинофільної інфільтрації слизової оболонки. Не існує загальновизнаного порогу кількості еозинофілів, адже вони присутні в нормальних умовах в стінці шлунково-кишкового тракту. Найбільш прийнятним вважають показник кількості еозинофілів, що перевищує 20 клітин в полі зору, принаймні в одному зразку біоптату. Проте, ці дані не враховують вік пацієнта та відділ шлунково-кишкового тракту, з якого взятий біоптат. Співпраця клініцистів, ендоскопістів та патологів може допомогти у діагностиці даного захворювання. Крім того, актуальним залишається пошук нових діагностичних критеріїв, включаючи молекулярні, гістохімічні та імуногістохімічні методи дослідження, що розширить знання з патогенезу, морфології та лікування еозинофільного гастроентериту. Ключові слова: еозинофільна інфільтрація, функціональна диспепсія, ендоскопічне дослідження, патогістологія, імуногістохімія. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом НДР «Закономірності морфогенезу органів, тканин та нервово-судинних утворів у нормі, при патології та під впливом екзогенних чинників», № державної реєстрації 0118U004457. Вступ. Еозинофільні розлади шлунковокишкового тракту (ЕРШКТ) становлять різноманітну групу захворювань із підвищеною кількістю еозинофілів в одній або декількох частинах шлунковокишкового тракту (ШКТ) за відсутності відомих причин еозинофілії (наприклад, вторинної інфекції)
doi:10.26693/jmbs05.04.010 fatcat:hfnaqz3kzfgexoiykjqah3obz4