Isı Transferiyle Çalışan Anemometre Sistemleri

Burak TÜRÜDÜ
2021 European Journal of Science and Technology  
ATIF/REFERENCE: Türüdü, B. (2021). Isı Transferiyle Çalışan Anemometre Sistemleri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (28), 614-617. Öz Rüzgarın yönünün ve hızının ölçülmesine birçok alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Rüzgarın yönünü ve hızını ölçmek için kullanılan sistemlere anemometre adı verilmektedir. Anemometre sistemleri sivil ve askeri olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Sivil ve askeri alanlarda kullanılan birden fazla anemometre çeşidi bulunmaktadır. Anemometreler farklı ölçüm
more » ... ipleriyle çalışmaktadır. Kullanılacak olan anemometre kullanım alanının koşullarına göre seçilmektedir. Bu çalışmada ısı transferi prensibiyle çalışan anemometre çeşitleri incelenmiştir. Isı transferi prensibiyle çalışan anemometrelerin devre yapıları, ölçüm sistemleri ve kullanılan malzemeler üzerine detaylı bir çalışma yapılmıştır. Isı transferiyle çalışan anemometreler karşılaştırılmıştır. Avantaj ve dezavantajları belirtilmiştir. Abstract Measuring the direction and speed of the wind is needed in many areas. Systems used to measure the direction and speed of the wind are called anemometers. Anemometer systems are used in many areas, including civilian and military. There are multiple types of anemometers used in civil and military fields. Anemometers work with different measurement principles. The anemometer to be used is selected according to the conditions of the usage area. In this study, types of anemometers working with the principle of heat transfer were examined. A detailed study has been made on the circuit structures, measurement systems and materials used of anemometers working with the heat transfer principle. Heat transfer anemometers were compared. Advantages and disadvantages are indicated.
doi:10.31590/ejosat.1009169 fatcat:xsaimb36ojggdk6a2lifjcggim