Стан та перспективи розвитку зенітного ракетного озброєння Повітряних Сил Збройних Сил України

Д.В. Карпенко
2017 Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України  
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ОЗБРОЄННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Проаналізовано сучасний стан зенітного ракетного озброєння (ЗРО) Повітряних Сил Збройних Сил України. Надано рекомендації щодо забезпечення потрібного рівня його боєготового стану у середньостроковій перспективі та обґрунтовані основні напрямки розвитку. Наведено основні заходи, які необхідно здійснити для забезпечення подальшого розвитку ЗРО на період до 2025 року. Ключові слова: боєготовий стан,
more » ... тна керована ракета, зенітне ракетне озброєння, зенітний ракетний комплекс. Вступ Розширення номенклатури засобів повітряного нападу (ЗПН), постійно зростаючі можливості, кількісний склад та розвиток способів їх застосування [1] зумовлюють швидке зростання вимог до засобів протиповітряної оборони. Досвід локальних війн і збройних конфліктів останніх десятиліть свідчить про те, що зенітні ракетні комплекси (ЗРК) є основними засобами протиповітряної оборони, які значною мірою визначають результат бойових дій з прикриття важливих державних об'єктів та військ [1][2][3]. Тактико-технічні характеристики (ТТХ) існуючого ЗРО не у повній мірі задовольняють сучасним вимогам щодо дальності ураження повітряних цілей, маневреності та надійності. Найбільш гострою проблемою є фізичне та моральне старіння парку ЗРО, що ставить під загрозу здатність Повітряних Сил Збройних Сил України забезпечити надійну протиповітряну оборону. Метою цієї статті є аналіз сучасного стану зенітного ракетного озброєння Повітряних Сил Збройних Сил України, формулювання пропозицій щодо забезпечення потрібного рівня боєготового стану ЗРО у середньостроковій перспективі та основних напрямків його розвитку у довгостроковій перспективі.
doi:10.30748/nitps.2017.27.14 fatcat:vvndrxhs4jelnhirrprb2qqqmu