Mogućnosti unapređenja urbane bezbednosti otvorenih prostora kroz transformaciju novobeogradskih blokova [chapter]

Aleksandra Đukić, Jelena Marić, Tamara Radić
2018 Urbana bezbednost i urbani razvoj  
Sažetak Razvoj teorijske prakse u pogledu identiteta i diverziteta gradova (Lynch, Schulz), odnosno javnih prostora i njihovog uređenja, pokrenuo je novu sferu istraživanja načina na koji različite grupe korisnika doživljavaju ili upotrebljavaju urbani proctor (Kalen, 2007; Danilović, 2010) . Bezbednost je jedan od ključnih faktora kvaliteta otvorenih gradskih prostora koji doprinosi njegovoj životnosti i intenzivnom korišćenju (Hillier, 2004). Pored atraktivnog izgleda za život i rad,
more » ... i i životnosti, neophodno je da ovi prostori budu oslobođeni od kriminala i straha, kako bi ih korisnici aktivno, nesmetano i rado koristili (Studija o bezbednosti javnih gradskih prostora u Beogradu: "Sigurniji javni prostor"). Bezbednost zajednice podrazumeva zaštitu ljudi i dobara od svake vrste pretnje i štete, a pozitivni rezultati prevencije kriminala predstavljaju važan aspekt kvaliteta urbanog života svakog gradskog tkiva koje téži održivosti (Danilović, 2010) . Međunarodni centar za prevenciju kriminala (The International Centre for the Prevention of Crime) i Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization) bezbednost zajednice posmatraju kao javno dobro. Savremeni urbanistički koncepti, kao i naučnoistraživačka praksa u oblasti urbanizma i planiranja sve više ističu značaj urbane bezbednosti, odnosno sigurnosti korisnikâ. Tema bezbednosti javnih urbanih prostora aktuelna je na globalnom i lokalnom nivou, a lični osećaj bezbednosti nalazi se na samom vrhu liste zahteva kada je reč o proceni kvaliteta života građana i konkurentnosti među gradovima. Ovaj rad se bavi istraživanjem upravo različitih aspekata urbane bezbednosti na lokalnom nivou, kroz ispitivanje subjektivnog osećaja korisnika i njihove percepcije prostornih elemenata koji utiču na opštu sigurnost. Cilj rada jeste da obezbedi predlog smernica za transformaciju, unapređenje i revitalizaciju otvorenih javnih prostora radi unapređenja opšteg nivoa urbane bezbednosti i stvaranja prostora atraktivnih za život. Povećanje sigurnosti, mobilnosti i bezbednosti korisnika javnih prostora svakako je imperativ savremenog društva, prema konceptu za prevenciju kriminala (CPTED -Crime Prevention Through Environmental Design). Osećaj lične bezbednosti može se definisati kao postojanje sigurnosti i izvesnosti svakodnevnog života (Danilović, 2010, Kyttä, M., Kuoppa, J., Hirvonen, J., Ahmadi, E. & Tzoulas, T. 2013). Jačanje lokalnog identiteta građana (Jane Jacobs) jedan je od instrumenata za prevenciju nasilja i vandalizma, naročito na nebezbednim mestima u gradu. Sa druge strane, u koncep-
doi:10.18485/fb_ubur.2018.1.ch7 fatcat:epucrgnyg5ga5h27plbh65eiou