Internowani, aresztowani, skazani. Pozbawieni wolności w okresie stanu wojennego 1981–1983/1984

Andrzej Friszke
2017 Kwartalnik Historyczny  
Abstrakt: Do najbardziej charakterystycznych cech stanu wojennego należało internowanie obywateli na zasadzie swobodnej decyzji władz, a także aresztowanie i skazywanie osób, które naruszyły wprowadzone 13 grudnia 1981 r. drakońskie prawa. Liczba internowanych ulegała zmianie od chwili wprowadzenia stanu wojennego do jego zawieszenia, które nastąpiło w grudniu 1982 r., kiedy możliwość internowania przestała istnieć. Nadal jednak obowiązywały surowe paragrafy wymierzone przeciw wolnościom
more » ... lskim, które -po zniesieniu stanu wojennego -przeniesiono do kodeksu karnego. Słowa kluczowe: stan wojenny, internowani, uwięzieni, skazani, amnestie, Solidarność, opozycja polityczna Abstract: One of the most characteristic features of the martial law in Poland was the internment of citizens by the arbitrary decision of the authorities, and also detention and conviction of people who infringed the draconian laws imposed on 13 December 1981. The number of internees fl uctuated between the imposition of martial law to the date it was suspended in December 1982, which closed the possibility of interning people. Still, however, strict laws were in force, aimed against civil freedoms, which -after martial law was lifted -were introduced into the Civil Code.
doi:10.12775/kh.2017.124.2.03 fatcat:rkev3aa6fjgnjc4bkx7cova6mu