Pozityvios įtakos veiksniai šeimos nariams, ugdantiems proto negalią turinčius vaikus

Sigitas Jurkštas, Kęstutis Pukelis
2014 Soter: Religijos Mokslo Žurnalas  
be išeities. Šiame tyrime bandoma ieškoti realiai egzistuojančių pozityvios įtakos veiksnių, kurie gali perkeisti požiūrį, suteikti jėgų ir pakeisti pačią situaciją, panaudoti ją kaip priemonę asmenybei augti ir gilesniam santykiui su Dievu ir kitais žmonėmis užmegzti. Disabled persons not only cause problems what many researches reveal, but can also contribute to the change of the scale of values of their educators and to the improvement of their character and virtues, teach them tenderness
more » ... them tenderness and love, help them open themselves to others who are suffering, get them closer to God. Stress experienced by a family which tries to cope with special needs of a handicapped child often narrows its field of vision. Thus, the situation seems to have no way out. This study tries to find existing factors of positive influence that can change the viewpoint, give strength, and change the situation itself, use it as a mean for personality growth and finding a deeper connection with God and others. Ávadas Lietuvoje ir pasaulyje gausu tyrimų apie problemas ir stresą, kuriuos patiria neįgalius vaikus ugdančios šeimos 1 , bet gana mažai tyrimų apie neįgaliųjų pozityvią įtaką 2 . Ypač senesniuose tyrimuose pabrėžiamas neįgalaus asmens patologinis poveikis šeimos nariams. Tyrimai ir tyrėjų išvados lemia visuomenės požiūrį: susitelkimas į neįgaliųjų sukeliamas problemas ir sunkumus gali formuoti neigiamą nuomonę apie neįgaliuosius. Vis dėlto nemaža atliktų tyrimų atskleidžia, kad nuo tėvų požiūrio į neįgalų vaiką daugiausia priklauso tai, ar šis išgyvenimas vertinamas kaip teigiama, ar kaip neigiama patirtis 3 . Be to, naujausioje literatūroje aptariama pozityvi neįgaliojo įtaka šeimos nariams. Pirmiausia dėl to, kad krizinės situacijos skatina keistis. Pavyzdžiui, neįgaliųjų broliai ir seserys paprastai pasižymi socialiniu brandumu, jų elgesys humaniškesnis 4 . Kitaip tariant, krizinė situacija gali padėti išsiugdyti dorybes, tobulinti ir sutvirtinti krizę išgyvenančiojo charakterį. Tai tiria krikščioniškoji etika ir pozityvioji psichologija. Akcentuojant neįgaliųjų sukeliamas problemas, šiandienėje visuomenėje ryškėja tendencija rinktis abortą dėl medicininių indikacijų. Mirties kultūroje lytiniai santykiai atskiriami nuo meilės, naujos gyvybės pradėjimo ir atsakomybės už naują gyvybę, smarkiai sumažėja šansai gimti ne tik genetinius defektus turintiems, bet ir sveikiems vaikams 5 . Nėštumas dažnai tampa nepageidaujamas, net prilyginamas ligai, kurią reikia gydyti. Net ir sveikus vaikus tėvai dažnai suvokia nebe kaip džiaugsmą ir dovaną, SOTER 2014.52(80) ISSN 1392-7450 (Print), ISSN 2335-8785 (Online) http://dx.
doi:10.7220/2335-8785.52(80).7 fatcat:qvpmdxid5fgshczee2qof7vb6e