DESTINATION PERSONALITY IMPACTS ON THE SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTIONS: A CASE OF PAMUKKALE – HIERAPOLIS SITE

Lütfi Atay, Serkan Türkmen, Mustafa Carus
2020 Acta Turistica  
SAŽETAK: Jedan od glavnih elemenata tržišne marke koji razlikuje neku lokaciju od svojih konkurenata je identitet destinacije. Cilj ovog istraživanja je identificirati učinke identiteta destinacije na zadovoljstvo turista i namjere ponašanja na primjeru Pamukkala, jednog od vodećih centara kulturne baštine i turizma u Turskoj. Podaci za istraživanje dobiveni su osobnim anketiranjem prigodnog uzorka od 350 turista koji su odsjeli u hotelima na lokaciji Pamukkale-Hierapolis od travnja do lipnja
more » ... travnja do lipnja 2018. godine, a na dobivenim podacima provedene su faktorska i regresijska analiza. Rezultati istraživanja ukazuju na to da percipirani identitet destinacije ima četiri dimenzije: vrsnu profinjenost, prirodnu radost, iskrenost i krševitost, što je sve pozitivno utjecalo na lojalnost i namjere ponašanja posjetitelja. Ovo istraživanje potvrdilo je da pozitivna percepcija identiteta destinacije ima vrlo važnu ulogu u povećanju zadovoljstva destinacijom i u predviđanju budućeg ponašanja turista za destinaciju koju posjećuju. KLJUČNE RIJEČI: identitet destinacije, zadovoljstvo destinacijom, namjere ponašanja ABSTRACT: Destination personality is one of the major brand components that differentiates a location from its competitors. This research was intended to identify the effects of destination personality on tourist satisfaction and behavioral intentions using Pamukkale, one of Turkey's leading cultural heritage and tourism centers. The research data were obtained by convenience sampling through a face-to-face questionnaire given to 350 domestic tourists who stayed in hotels located in Pamukkale-Hierapolis from April to June 2018. Factor and regression analyses were carried out for the data. The research findings indicate that perceived destination personality for Pamukkale-Hierapolis had four dimensions: competence-sophistication, natural-happy, sincerity and ruggedness, which had positive effects on destination loyalty and behavioral intentions among visitors. This research determined that a positive perception of destination personality had a very important role in increasing destination satisfaction and predicting future behaviors of tourists for the destination they visited.
doi:10.22598/at/2020.32.1.75 fatcat:iop3tz42tbcl7g7evsteksvhvu