Polskie inwestycje bezpośrednie. Doświadczenia przedsiębiorstw regionu łódzkiego [book]

Bogdan Buczkowski, Agnieszka Kłysik-Uryszek, Anetta Kuna-Marszałek, Janusz Świerkocki
2015 unpublished
doi:10.18778/7969-703-8 fatcat:cku56iacg5fgveu4m577zydsfu