(Application of 0/1-h high sensitivity cardiac troponin algorithm in the cardiology outpatient department)
Použití 0/1-h algoritmu s vysoce senzitivní metodou stanovení srdečního troponinu v ambulanci kardiologického oddělení

Jan Málek, Pavel Živný, Petr Vojtíšek, Jan Matějka
2019 Cor et Vasa  
Tento článek prosím citujte takto: Málek J, Živný P, Vojtíšek P, Matějka J. Použití 0/1-h algoritmu s vysoce senzitivní metodou stanovení srdečního troponinu v ambulanci kardiologického oddělení. Cor Vasa 2019;61:e584-e587. INFORMACE O ČLÁNKU Historie článku: Vložen do systému: 8. 4. 2019 Přijat: 15. 6. 2019 Dostupný online: 18. 11. 2019 SOUHRN Kontext: Bolest na hrudi patří mezi nejčastější důvody návštěvy pohotovostních ambulancí. Infarkt myokardu (IM) je konečnou diagnózou u menšiny těchto
more » ... u menšiny těchto pacientů. Vysoce senzitivní metody stanovení srdečních troponinů a na nich založené algoritmy umožnují rychlou diagnostiku a bezpečné vyloučení IM. Cíl: Zjistit efektivitu jednohodinového (0/1-h) algoritmu v péči o pacienty s bolestmi na hrudi a popsat základní charakteristiky jednotlivých skupin pacientů. Metody: Prospektivní sledování pacientů vyšetřovaných pro bolesti na hrudi pomocí 0/1-h algoritmu s hsTnI (ADVIA Centaur TNIH, Siemens Healthineers) v akutní ambulanci kardiologického oddělení. Vyloučeni byli pacienti s infarktem myokardu s elevacemi úseku ST (STEMI) a hemodialyzovaní pacienti. Porovnali jsme zastoupení pacientů ve skupinách algoritmu a jejich základní charakteristiky. Výsledky: Od 1. 5 do 31. 6. 2018 bylo 0/1-h algoritmem vyšetřeno 135 pacientů. Do skupiny rule-out bylo zařazeno 64 pacientů (47,4 %), do observační skupiny 59 osob (43,7 %) a do skupiny rule-in 12 osob (8,9 %). Infarkt myokardu bez elevací úseku ST (non-STEMI) byl konečnou diagnózou u osmi pacientů (5,9 %), všichni byly zařazeni algoritmem do skupiny rule-in. Negativní prediktivní hodnota testu byla 100 %, pozitivní prediktivní hodnota 75 %. Pacienti zařazení do observační skupiny měli oproti pacientům, u kterých byl vyloučen non-STEMI, více rizikový profi l. Závěry: 0/1-h protokol je efektivní v péči o pacienty s bolestmi na hrudi vyšetřované v ambulanci kardiologického oddělení. Dovoluje rychlé a bezpečné vyloučení IM u poloviny případů. Pacienti zařazení do observační skupiny, kterých je méně než polovina, mají více rizikových faktorů a měli by být dále došetřeni. ABSTRACT Background: Chest pain is one of the commonest reasons for emergency department visits. Acute myocardial infarction is diagnosed in minority of these patients. Diagnostic algorithms based on high-sensitivity troponin assays enable fast and safe AMI diagnostics. The aim of the present study is to explore effectivity of one--hour (0/1-h) high sensitivity troponin algorithm in management of patients with chest pain in outpatients department of Cardiology department and to describe subgroups of patients. Methods: Patients with chest pain presenting to outpatients department of Cardiology department of Pardubice District Hospital were prospectively examined with 0/1-h high sensitivity troponin I (ADVIA Centaur TNIH, Siemens Healthineers, Erlangen, Germany). According to troponin I concentration and its dynamics, they were divided with use of validated algorithm into rule-out, observe and rule-in. Patients with STEMI and on hemodialysis were excluded. We compare subgroups of patients in their basic characteristics. Results: From 1st May to 31st June 2018 135 patients were prospectively included. Based on hsTnI and 0/1-h algorithm they were divided into three subgroups -rule-out, observe and rule-in. 64 (47.4%) patients were classifi ed to rule-out, 59 (43.7%) to observe and 12 patients (8.9%) to rule-in subgroup. Non-STEMI was diagnosed in 8 patients (5.9%) and all of these were classifi ed as rule-in. Negative and positive predictive value was 100% and 75%, respectively. The observed subgroup had signifi cantly more risk factors than rule-out patients. Conclusion: Management of chest pain patients with 0/1-h algorithm is effective in the outpatients department. It enables fast and safe rule-out of AMI in one half of patients. Observed subgroup patients have more risk factors and should be further investigated.
doi:10.33678/cor.2019.051 fatcat:g4hxp3kog5cg3b42pcs73ckfha