Economic effects of dried blueberry production
Ekonomski efekti proizvodnje sušene borovnice

Veljko Vukoje, Ivan Pavkov, Zoran Stamenković, Aleksandar Miljatović
2018 Journal on Processing and Energy in Agriculture  
This paper analyses various aspects of the cost-effectiveness of dried blueberry production. The drying performed was convective using straw as the main source of heat. A medium capacity dryer was used with a capacity of 400 kg of fresh blueberries per day, which is suitable for small family farms. The dryer would presumably be in operation for 135 days a year, of which a total of 15 days would be allocated for the drying of US blueberries. In the cost-price structure of dried blueberry
more » ... on, fresh blueberries predominate as the basic raw material (77.03 %), followed by packaging costs (12.93 %), labour costs (6.13 %) and energy consumption costs (1.44 %). Supplanting straw with natural gas, as a much more favourable energy source, does not impede the costeffectiveness of this production. The analysis performed shows that a total of 15 days of effective blueberry drying yields a net profit of €4.040, which is a very good financial result. Furthermore, the efficiency ratio is 1.28 and the rate of capital accumulation is 22.05 %. The investment costs of dryer construction are not high (about €31,000) and can be covered in less than two years. REZIME U radu se razmatraju različiti aspekti isplativosti proizvodnje sušene borovnice. Koristi se samo konvektivna tehnika sušenja, uz upotrebu slame kao glavnog izvora toplotne energije. Radi se o sušari srednjeg kapaciteta od 400 kg sveže borovnice dnevno, koja je pogodna za izgradnju na manjim porodičnim gazdinstvima. Pretpostavka je da sušara radi 135 dana godišnje, od čega se 15 dana suši američka borovnica. U strukturi cene koštanja dominantno mesto ima sveža borovnica kao osnovna sirovina (77,03%), zatim slede troškovi pakovanja (12,93%), rada (6,13%) i energije (1,44%). Nizak udeo troškova energije posledica je, prevashodno, upotrebe slame kao glavnog izvora energije, koja je znatno jeftinija od ostalih raspoloživih energenata. Zamena slame prirodnim gasom, kao znatno pogodnijim gorivom, takođe ne ugrožava isplativost proizvodnje. Analiza pokazuje se za 15 dana efektivnog sušenja borovnice ostvaruje neto profit od oko 4.040 €, što je vrlo dobar finansijski rezultat. Koeficijent ekonomičnosti je 1,28 , a stopa profitabilnosti proizvodnje je 22,05%. Investicija u podizanje sušare nije velika (oko 31.000 €) i može se otplatiti za period kraći od dve godine. Jasno je da podizanje mini pogona za sušenje voća može predstavljati dobar način za povećanje dohotka porodičnih gazdinstava, uz višetruke pozitivne efekte na povećanje izvoza, razvoj sela i ukupnog agrosektora u Srbiji. Ključne reči: sušena borovnica, troškovi, ekonomičnost, profitabilnost.
doi:10.5937/jpea1803145v fatcat:hxjatnognzaj5ghiylfoea3tuu