Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler, Öznel İyi Oluşları ve Sosyal Kaygıları Arasındaki Yordayıcı İlişki

Bülent Dilmaç, Ayşegül Baş
2019 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi  
doi:10.33206/mjss.546820 fatcat:xk7z4ojca5a7ffxgc5resmnsn4