Parakolik lenf nodu: Pediyatrik perfore apandisitte yeni bir tanı belirteci olabilir mi?

Çiğdem ÜNER, İbrahim KARAMAN
2020 Turkish Journal of Pediatric Disease  
Objective: Acute appendicitis is the most common reason for emergency abdominal surgery in pediatric population. Ultrasonography (US) is a widely used modality to diagnose acute appendicitis. Despite its success in diagnosing acute appendicitis, US have been reported to have a poor diagnostic accuracy to detect perforated appendicitis. We have frequently encountered lymph nodes around transvers colon in pediatric perforated appendicitis cases. We mainly aim to evaluate the accuracy of paracolic
more » ... lymph node presence as a new diagnostic marker for perforated appendicitis. Material and Methods: We have evaluated the US reports and/or images of the patients referred to radiology department with a clinical suspicion of acute appendicitis. Paracolic lymph node presence and sonographic findings indicating perforated appendicitis were recorded. Patients were divided into three subgroups according to their final diagnosis: Acute appendicitis, perforated appendicitis, others. Results: Mean age of the population was 14.9±2.3 years. There were 300 acute appendicitis cases, 71 perforated appendicitis cases, and 92 other diagnosis cases (4 lymphoid hyperplasia, 88 normal appendix). Rates of lymph node presence in paracolic area were 41/300 (13.6%) in acute appendicitis subgroup, 58/71 (81.6%) in perforated appendicitis subgroup, and 4/92 (4.34%) in other diagnosis subgroup. A longest diameter of a paracolic lymph node > 8.5 mm seemed to be a good predictor for perforated appendicitis diagnosis (sensitivity 85%, specificity 77%). Conclusion: We showed a statistically significant association between paracolic lymph node presence and perforated appendicitis. This sign can serve to confirm perforated appendicitis diagnosis over simple appendicitis. ÖZ Amaç: Akut apandisit, pediatrik popülasyonda, acil abdominal cerrahinin en sık sebebidir. Ultrasonografi (US) akut apandisit tanısında sık kullanılan bir görüntüleme yöntemi olmakla birlikte, perfore apandisit vakalarını tespit etmede yetersiz kalabilmektedir. Günlük pratikte, perfore akut apandisit olgularında, transvers kolon çevresinde, sıklıkla reaktif lenf nodları tespit etmekteyiz. Bu olgulardan yola çıkarak, pediatrik perfore akut apandisit olgularını tespit etmede, parakolik lenf nodu varlığının yeni bir tanısal US kriteri olabilme ihtimalini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Retrospektif karakterdeki bu çalışma için, akut apandisit klinik tanısı ile radyoloji birimine yönlendirilen hastaların, US görüntüleri/raporları taranmış, US bulguları ve parakolik lenf nodu varlığı not edilmiştir. Perfore apandisit ile ilişkili parakolik lenf nodu varlığı ve sonografik bulgular kaydedildilmiştir. Hastalar kesin tanılarına göre üç alt gruba ayrıldı: akut apandisit, perfore apandisit ve diğerleri. Bulgular: 300 akut apandisit vakası, 71 perfore apandisit vakası ve "diğer tanı" grubunda 92 hasta vardı. Her grupta perikolonik lenf nodu varlığı sıklığı şu şekildeydi: Akut apandisit alt grubunda 41/300 (% 13.6), perfore apandisit alt
doi:10.12956/tchd.733279 fatcat:6k5xgwdm5ba5vdsmtckenliwoa