Vilniaus universiteto Archeologijos katedra (1990–2010 metais)

Algimantas Merkevičius, Lijana Remeikaitė
2010 Archaeologia Lituana  
Viena iš svarbiausių Lietuvos archeologinių institucijų, ilgus metus vienintelė rengusi profesionalius archeologus, – Vilniaus universiteto Archeologijos katedra – buvo įkurta 1940 metais, Etnikos katedrą padalijus į atskiras Etnologijos ir Archeologijos katedras. Per šiuos 70 metų katedra veikė su pertraukomis. Jos raidai didelę reikšmę turėjo tuometinė Lietuvos politinė situacija. Katedra dažnai buvo reorganizuojama, jungiama su kitomis katedromis ar net uždaroma. 1966 metais Archeologijos ir
more » ... etnografijos katedra buvo panaikinta, o vietoj jos įkurta Lietuvos TSR istorijos katedra (Luchtanas, 1999, p. 11). [...]
doi:10.15388/archlit.2010.11.5302 fatcat:zhmubbw5fbcrjazfabakdeh6uq