Een volatiliteitsindex voor de AEX?

A. Santes, L. J. R. Scholtens
2006 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Beleggers hebben oog voor rendement en risico. Momenteel ontbreekt een Nederlandse volatiliteitsmaatstaf. Dit artikel gaat na of het gerechtvaardigd is om een aparte volatiliteitsmaatstaf te ontwikkelen voor de AEX. Dat gebeurt door analoog aan de volatiliteitsmaatstaf op de DAX index opties (VDAX) een VAEX te construeren. Het blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de VDAX en de VAEX. Dit kan aanleiding zijn voor Nederlandse beleggers om een eigen volatiliteitsmaatstaf – zoals de
more » ... hier voorgestelde – te gaan hanteren bij hun risico- en vermogensbeheer.
doi:10.5117/mab.80.21851 fatcat:k54vcdlm2rb6lpqyceqybodn6i