Регулятивна функція галузі конституційного права України: сучасні тенденції

Олена Сінькевич
2020 Entrepreneurship, Economy and Law  
Олена Сінькевич, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ГАЛУЗІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У статті проаналізовано регулятивну функцію галузі конституційного права України, насамперед сучасні проблеми її реалізації. До внутрішніх функцій права, які відображають його змістовний вплив на суспільні відносини, слід віднести регулятивну та охоронну
more » ... . Коли дослідники згадують про ці функції, вони завжди розміщують їх саме в такому порядку -спочатку йдеться про регулятивну, а вже потім -про охоронну функцію. Важливість регулятивної функції права важко переоцінити, і галузь конституційного права України не є винятком. Регулятивну функцію зовсім не випадково «висувають» на перше місце в переліку, який охоплює охоронну функцію права, а інколи й деякі інші. Адже право традиційно називають регулятором суспільних відносин, і це надає підстави акцентувати увагу саме на регулятивній його функції. Враховуючи важливість норм галузі конституційного права України для розвитку національної правової системи, слід наголосити на тому, що регулятивна функція в контексті досліджуваної галузі є більш важливою, ніж охоронна. На мою думку, це пов'язано з низкою аргументів, основним серед яких є такий, що необхідно продовжувати вказувати на відмову України від тоталітарного минулого, на поступові та постійні зусилля всіх органів публічної влади, які спрямовуються в напрямі демократизації державного життя. На прикладі законопроектної діяльності (політична партія «Слуга народу» подала до Верховної Ради України Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про правонаступництво України» щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України під реєстраційним номером 1075 від 29 серпня 2019 року) виявлено, як саме запровадити послідовну, без протиріч, реалізацію цієї функції в контексті дотримання всіх сучасних цінностей конституційного права України зокрема та сучасного українського конституціоналізму загалом. Навряд чи регулятивна функція конституційного права може бути повноцінно виконана, оскільки вагома частина нормативно-правових актів, положення яких регламентують низку інститутів цієї галузі, була прийнята зовсім в інших історичних умовах, ніж нинішні, з урахуванням інших цінностей конституціоналізму. Перспективи подальших досліджень вбачаю в посиленні аргументації провідного характеру регулятивної функції галузі конституційного права України у порівнянні з його охоронною функцією. Ключові слова: конституційне право, конституційне право як галузь права, конституціоналізм, функції конституційного права, галузеві функції, функції права, регулятивна функція.
doi:10.32849/2663-5313/2020.7.38 fatcat:vd4c2efcjzgevgtt3aqnrqbkze