Tobias Dahlkvist

Stockholms Universitet, Vilhelm Leoparditolkningar
unpublished
Något av det som är mest slående med Vilhelm Ekelund är det oerhört produktiva förhållande han står i till sina föregångare. Bland andra Schopenhauer menar att skillnaden mellan äkta tänkare och pseudo�losofer består i att de förra iakttar och tänker över världen medan tankarna hos de senare föds ur böckerna. Jag skulle nästan vilja gå så långt som att säga att Ekelund är ett undantag härvidlag. Hans tänkande är i väldigt hög grad en ständigt pågående kamp med ett antal av de stora klassikerna
more » ... stora klassikerna inom litteraturen och �loso�n. Det rör sig inte om akademiska utläggningar-"sludderlitteraturvetenskap" var Ekelunds beteckning för dylikt, vilket väckte hans vrede och förakt-utan om en existentiell kamp med böckerna, i syfte att mejsla ut en livssyn och ett skrivsätt som är något värt. 1 En av de författare som Ekelund gång efter annan återkom till var den svartsynte italienske aforistikern och diktaren Giacomo Leopardi (1798-1837). Utöver att han gav ut en volym med ett urval av Leopardis texter ägnade han honom tre längre essäer, och dessutom dyker han upp i allehanda sammanhang i Ekelunds skrifter, alldeles särskilt när det är tal om pessimism i dem. Jag vill i det här föredraget försöka visa hur hans relation till Leopardi präglas av att han omtolkar både Leopardis person och tänkande så att de stämmer överens med Ekelunds egen person och tänkande. 1913 gav Ekelund alltså ut en volym med tolkningar av några prosatexter av Leopardi. En avdelning om några sidor består av tolk-ningar av aforismer ur Leopardis Pensieri; och Ekelund översatte också förorden till två av Leopardis översättningar av grekiska författare; men till större delen består volymen av tolkningar av hans moral�lo-so�ska dialoger ur samlingen Operette morali. Det är på intet sätt några raka översättningar Ekelund gjorde. Tvärtom är det väldigt påtagligt att hans översättningar är tolkningar. Jag kommer att försöka ge några konkreta exempel på det, men skall först säga något om bakgrunden till Ekelunds förhållande till Leopardi. Det är nämligen något som jag
fatcat:rk7dlcazezcinhj5giahsrdhym