METHODICAL FUNDAMENTALS OF CONDUCTING AND CHORAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF MUSIC ART IN THE CLASS OF CHORAL CONDUCTING
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КЛАСІ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

Belinska T.V., Manita L.M.
2020 Pedagogical sciences  
У статті сконцентрована увага на основних завданнях диригентської підготовки, які спрямовані на формування образного мислення та розвиток музичних здібностей студентів, навчання методів осво-єння вокально-хорового твору і пошуку диригентського жесту, удосконалення різних видів діяльності диригента, навчання професійного вміння управління хоровим колективом.Метою доповіді є розкриття методів і прийомів роботи над технікою диригування з майбутніми вчителями музичного мистецтва в класі «Хорове
more » ... гування». Мета такої дисципліни – формування у студентів системи основних знань, умінь і навичок керування хоровим співом дітей і дорослих, під-готовка до практичної роботи з хоровим колективом. Важливими етапами роботи над диригентською технікою слід вважати підготовчий і початковий періоди, адже саме на них закладаються і формуються всі основні практичні вміння і навички в техніці диригування.Методи. Розглянуті основні методи і прийоми роботи над технікою диригування на підготовчому та початковому етапах роботи.Обґрунтовано ефективність використання комплексу методів (наочний, словесно-пояснювальний, емоційний) для освоєння студентами елементів диригентської техніки почи-наючи з першого етапу постановки апарату.Результати та висновки. У результаті проведеного аналізу виокремлена специфіка диригентсько-хоро-вої підготовки з позиції становлення майбутнього фахівця у практичній діяльності та розглянуто основні завдання дисципліни, які спрямовані на формування образного мислення та розвиток музичних здібностей студентів, навчання методів освоєння вокально-хорового твору і пошуку диригентського жесту, удоскона-лення різних видів діяльності диригента, у тому числі навчання професійних навичок управління хоровим колективом. Саме методичні основи диригентсько-хорової підготовки у класі хорового диригування мають неабияке значення у професійному становлення майбутнього вчителя музичного мистецтва.
doi:10.32999/ksu2413-1865/2020-90-12 fatcat:sd6fkc6v6ne5dfdg3tfxgrz3xi