Increase of the energy efficiency in paper industry

Milorad Krgovic, Vladimir Valent, Marina Krsikapa, Miodrag Milojevic, Branko Raseta, Danijela Osap
2008 Hemijska Industrija  
U radu su prikazani fenomeni prenosa toplote i mase u procesu sušenja papira i analiziraju se pojedine tehnološke celine u proizvodnji papira sa aspekta ispitivanja mogućnosti smanjenja specifične potrošnje toplotne i električne energije modernizacijom tehnologije. Prikazana su neka od rešenja primenjena na papir mašinama u svetu u cilju poboljšanja energetske efikasnosti. Teoretska i praktična saznanja iz ove oblasti su primenjena u Fabrici kartona UMKA, pa su i ovi rezultati prikazani u ovom radu.
doi:10.2298/hemind0804233k fatcat:7fucpl3zvjbf5gd2ywe7guk4ca