Aspecte ale impactului ISD din România asupra exporturilor şi dezvoltării durabile 1

Autori, Gheorghe Zaman, Valentina Vasile, Mirela Matei, Carmen Croitoru
unpublished
bstract: Cercetarea îşi propune să analizeze o serie de efecte ale ISD în România, din punctul de vedere al volumului, structurii şi dinamicii pe tipuri, sectoare şi ramuri, regiuni de dezvoltare şi ţări de origine, precum şi al impactului asupra profitului expatriat şi reinvestit, a soldului balanţei comerciale, a profitabilităţii agenţilor economici cu ISD, a preţurilor de transfer şi a competitivităţii exporturilor. Rezultatele cercetării evidenţiază soldul negativ al balanţei comerciale a
more » ... nţei comerciale a întreprinderilor cu ISD în anii 2007-2010, raportul, în medie de 1:2, dintre profitul reinvestit şi cel expatriat şi impactul nefavorabil al unor intermediari din sectorul energie (energy traders) asupra competitivităţii. Se subliniază importanţa investiţiilor străine din industrie, în special industria
fatcat:hs7gobmagbhd5isj5lenhjwip4