STUDY ON DEFORMATION OF INTERLOCKING BLOCK PAVEMENT
インターロッキングブロック舗装のたわみ特性に関する研究

Hiroshi YAGINUMA, Shuichi YAZAWA, Atsushi KASAHARA
2003 Doboku Gakkai Ronbunshu  
doi:10.2208/jscej.2003.739_49 fatcat:qyvmeknzkbec7b7fdwxojmdgwy