Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: patronažno varstvo slovenije včeraj, danes, jutri: analiza poročil o delu patronažnega varstva od leta 2000 do 2008

Darinka Zavrl Džananović
2010 Obzornik zdravstvene nege  
doaj:f767266fb8f548da8dd59bdf5cc26482 fatcat:dzynjlw6bzac7aimaj62ejx2g4